MulNewsBrexit: Quốc hội Anh sẽ 'bỏ phiếu thêm' về các sửa đổi
Việt Nam

Brexit: Quốc hội Anh sẽ 'bỏ phiếu thêm' về các sửa đổi

MulNews: The Latest News from the UK and Around the World MulNews
2019-2-10 07:01 pm
12

Các nghị sỹ Anh được đề nghị bỏ phiếu thêm về các sửa đổi liên quan thỏa thuận Brexit trong lúc chỉ còn 50 ngày thì đáo hạn.

MulNews
TS Nguyễn Quốc Tuấn qua đời là một 'mất mát, hụt hẫng'!
พระเจ้าชาห์และโคไมนี: ย้อนกลับไปดูปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อ 40 ปีก่อน
MulNews: The Latest News from the UK and Around the World
MulNews
Worldwide News
MulNews delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Comments

Advertisement

About MulNews

MulNews delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Language
Select Your Language Category