MulNewsHội nghị Trump-Kim ở Việt Nam: 'VN khẳng định vai trò quốc tế'
Việt Nam

Hội nghị Trump-Kim ở Việt Nam: 'VN khẳng định vai trò quốc tế'

MulNews: The Latest News from the UK and Around the World MulNews
2019-2-7 05:05 am
11

Giới quan sát nói rằng việc chọn Việt Nam là nơi diễn ra Hội nghị Trump-Kim cho thấy VN đã khẳng định được vai trò quốc tế.

MulNews
양예원: 악플러 100여명 고소 '진심 어린 사과 원해'...악플러와 맞선 스타들
Perubahan iklim: Dunia sedang mengalami dekade terhangat sejak 1850
MulNews: The Latest News from the UK and Around the World
MulNews
Worldwide News
MulNews delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Comments

Advertisement

About MulNews

MulNews delivers breaking news, headlines and top stories from business, politics, entertainment and more in the UK and worldwide.

Language
Select Your Language Category